• Montáž dveří, oken a doplňků

  Montáž provádí výhradně naši odborní pracovníci. Montáž bez problémů provádíme i v zimním období až do -10 °C. Celá výměna jednoho okna trvá přibližně 30 - 60 minut!

 • Zednické práce a zapravení

  Na přání zákazníka provádíme také zednické zapravení oken a dveří, to znamená: Montáže a zapravení parapetů, podhledy, zapravení špalet jak po zdvojených, kastlových či železných oknech. Doporučujeme při těchto pracech použít okenní omítkové APU lišty, aby nepraskala omítka v bezprostředním okolí obvodu okna. Zednické práce jsou součástí příplatkových služeb.

 • Úklid po dokončení prací

  Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid prostor, v nichž se montáž prováděla.

  Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zameteny a sneseny na místo určené zákazníkem.

 • Předání díla

  Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazník je seznámen s obsluhou a údržbou dodaných výrobků a je mu předán Návod k obsluze a údržbě a Předávací protokol.

  Pokud je ve Smlouvě o dílo dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

  Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.

 

 

Kontakt

Evookna
Čermákovice 39
671 73 Čermákovice

+420 603 550 376

Vytvořeno službou Webnode